APĂ CANAL SIBIU SA cu sediul în Sibiu, strada Eschile, nr. 6, organizează licitație deschisă cu strigare în data de 09.06.2022 ora 10:00  la sediul societății în  vederea valorificării prin vânzare cu strigare a următoarelor bunuri materiale:

DenumireAn fabricatiePreț de minim pornire (lei)Starea mijlocului fix
TRANSFORMATOR 2000V/380V-315KVA20099 000Nefunctional , uzat moral si fizic
TRANSFORMATOR 2000V/380V-315KVA20099 000Nefunctional , uzat moral si fizic

    

 Condiții participare la licitație:

Taxa de participare la licitație este în valoare de 25 lei.

Garanție de participare la licitație în valoare de 100 lei. Garanția se va restitui după încheierea licitației prin virament bancar sau numerar de la casieria societății.

Plata se face în contul bancar deschis la BCR cod IBAN RO76RNCB0227017921860001 sau casieria societății.

Documentele de participare se vor depune la registratura societății sau pe e-mail la adresa office@apacansb.ro, cu cel mult 3 zile înaintea datei stabilite pentru licitație, respectiv până la data de 06 06.2022,ora 14:00.

Poate participa la licitație orice persoană fizică sau juridică potențial cumpărătoare, ce va prezenta pâna cu cel mult 5 zile înaintea datei stabilite pentru desfășurărea ședinței de licitație următoarele documente:

  • Cerere de participare
  • Dovada achitării taxei de participare și a garanției de participare la licitație (chitanța de achitare a taxei de participare la licitație, eliberată de casieria APĂ CANAL SIBIU SA sau OP în cazul achitării prin virament bancar)
  • Copie de pe certificatul de înmatriculare pentru persoanele juridice sau actul de identificare pentru persoanele fizice
  • Procură pentru persoane împuternicite să participe la licitație.

Informații suplimentare se pot obține de la nr. de telefon  0269222916, int. 148, 137, tel. 0727304377  interval orar 09:00-12:00 de luni până vineri sau de pe site-ul societății: www.apacansb.ro.   

 

                                                                     DIRECTOR GENERAL

                                                             ING. MAIER BONDREA VASILE


ANUNȚ DE VÂNZARE PRIN LICITAȚIE CU STRIGARE