Prin prezenta informăm asupra deciziei etapei de încadrare a proiectului „Reabilitare conductă apă brută Dn 250 mm, Stație pompare apă brută și conductă refulare din Dn 110 în stațiunea Păltiniș, FN, județul Sibiu” titular PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU prin APĂ CANAL SIBIU S.A.

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Proiectul nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare. Acesta intră sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Urmare a consultărilor desfășurate în cadrul Comisie de Analiză Tehnică din data de 16.06.2021 și a completărilor înregistrarte cu nr. 14442 din 10.08.2021, s-a decis că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

 

Anunț de mediu – Păltiniș