APĂ CANAL SIBIU S.A., titular al proiectului Reabilitare rețea canalizare și racorduri str. Aleea Turnu Roșu din Sibiu, anunță  publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare rețea canalizare și racorduri str. Aleea Turnu Roșu, propus a fi amplasat în municipiul Sibiu, str. Aleea Turnu Roșu, județul Sibiu.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sibiu din str. Hipodromului  nr. 2A, in zilele de Luni – Vineri, între orele 10:00 – 12:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Sibiu.


Anunț de Mediu – Reabilitare rețea canalizare și racorduri str. Aleea Turnu Roșu din Sibiu