APĂ CANAL SIBIU S.A., titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre A.P.M. Sibiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Modernizare, reabilitare și consolidare sistem de alimentare cu apă în comuna Șelimbăr, – Reabilitare rețea de apă strada Dealului, Șelimbăr, propus a fi amplasat în judetul Sibiu, comuna Șelimbăr, sat Șelimbăr, str. Dealului, FN.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmsb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anuntului, la adresa de e-mail a A.P.M. Sibiu: office@apmsb.anpm.ro

ANUNȚ DE MEDIU