În temeiul prevederilor art. 111, art.113 și art.117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Actul constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., prevederile Hotararii nr.553/16.07.2020, privind adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare, precum și evoluția situatiei epidemiologice actuale, în data de 12.10.2020, ora 11.00, Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A. convoacă:

  • Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ce va avea loc in temeiul art.15 pct. 5 al Actului constitutiv al Apa Canal Sibiu S.A.:

    „Actionarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenții sau prin orice mijloace electronice cum ar fi e-mail, sms, fax etc.”

    Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, se va adopta pe baza voturilor transmise până la 12.10.2020, ora 11.00, numarul total al voturilor comunicate va reprezenta echivalentul cvorumului întrunit, iar decizia se va lua conform majorității voturilor exprimate pentru urmatoarea

      Ordine de zi:

  1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli consolidat pe anul 2020, al Apă Canal Sibiu S.A.;
  2. Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A. pentru semestrul I 2020;
  3. Diverse

     În situaţia în care Adunarile Generale a Acţionarilor nu vor putea delibera şi vota  în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A  pentru ziua de 13.10.2020,  aceeași oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

        Materialele informative privind ordinea de zi pot fi consultate la sediul societăţii.

       Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon: 0269-218696, între orele: 07:00-15:30.

CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.