Această informare este efectuată de: APA CANAL SIBIU S.A. SUCURSALA EXPLOATARE FĂGĂRAŞ, str. Şos. Ileni, nr.1, loc. Făgăraş, jud. Braşov, telefon 0268211218 / 0268213009, legal reprezentată prin doamna inginer şef sucursală – ing. Cristina Rădoiu-Breneşu, titular al proiectului „Reabilitare reţea canalizare şi execuţie SPAU str.Cetăţii-Oltului” care anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul „Reabilitare rețea canalizare şi execuţie SPAU str.Cetăţii-Oltului” propus a fi amplasat în jud. Braşov, municipiul Făgăraş, str. Oltului.

            Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Braşov, str. Politehnicii, nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 8-16:30 şi vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro .

        Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Braşov.

Informare Mediu