APĂ CANAL SIBIU S.A., cu sediul în Sibiu, strada Eschile, nr. 6, organizează licitație deschisă cu strigare în data de 02.10.2020, orele 10:00, la sediul societății, în vederea valorificării a următoarelor bunuri mijloace fixe scoase din funcțiune:

 

              –   TRACTOR U 650 (două unități) – preț pornire 4.000 RON/unitate;

 

              –   DACIA DOUBLE CAB 1,95 SUPRAS (două unități) – preț pornire 1.500 RON/unitate;

 

              –   AUTOUTILITARĂ PEUGEOT PARTNER 800 – preț pornire 2.500 RON;

 

              –   REMORCĂ capac. 7100 (două unități) –  preț pornire 1.000 RON/unitate;

 

              –   AUTOSPEC. MERCEDES DAIMLER BENZ –  preț pornire 700 RON;

 

              –   AUTOSPEC. ROMAN NI.4106 –  preț pornire 2.000 RON;

 

              –   AUTOBASCULANTA ROMAN 19215 DF –  preț pornire 3.000 RON.

 

           Precizăm că acestea nu sunt în stare de funcționare și pot fi văzute în localitățile Sibiu, Cisnădie și Făgăraș.


        Poate participa la licitație orice persoană fizică sau juridică potențial cumpărătoare, ce va prezenta următoarele documente:

 

                 *    Cerere de participare;

 

             *   Chitanța de achitare a taxei de participare la licitație, eliberată de casieria APĂ CANAL SIBIU S.A. sau ordin de plată, în valoare de 25 lei (Contul IBAN al APĂ CANAL SIBIU S.A. este: RO76RNCB0227017921860001, deschis la BCR SIBIU, pe ordinul de plată se va specifica – taxă participare licitație 02.10.2020);

 

                *    Copie de pe certificat de înmatriculare pentru persoanele juridice sau actul de identificare pentru persoanele fizice;

 

                 *    Procură pentru persoane împuternicite să participe la licitaţie.

 

 

      Documentele se vor depune la registratura societății sau prin e-mail, la adresa office@apacansb.ro, pâna la data de 27.09.2020, ora 14:00.

 

               În caz de neadjudecare, următoarele date de desfășurare a licitației sunt: 08.10.2020, ora 10:00, respectiv 14.10.2020, ora 10:00.

 

                   Informații suplimentare se pot obține de la nr. de telefon 0269 222916, int. 184, int. 149, int. 118 sau de pe email-ul societății: office@apacansb.ro.

 

Organizăm licitație deschisă cu strigare în data de 02.10.2020