Eforturile depuse de Apă Canal Sibiu SA, alături de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația de Apă Sibiu” și membrii de acesteia, au făcut posibilă semnarea, pe 25 noiembrie 2020, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, a Acordului prealabil de măsuri ce preced semnarea Contractului de finanțare a „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele  Sibiu şi Braşov”. Documentul, semnat de Ministrul Fondurilor Europene, domnul Ioan Marcel Boloș, de directorul general al Apă Canal Sibiu SA, domnul Vasile Maier Bondrea și de președintele Asociației de Dezvoltare Intracomunitară ”Asociația de Apă Sibiu”, doamna Corina Bokor,  stabilește ultimii pași rămași în accesarea noilor fonduri destinate dezvoltării infrastructurii de apă și canalizare din aria de operare a Apă Canal Sibiu SA, precum și data încheierii Contractului de finanțare: 30 decembrie 2020.

 

 

Alături de semnatari, la eveniment au participat doamna Raluca Turcan, vicepremier al României, doamna Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu și doamna Astrid Cora Fodor, primar al Municipiului Sibiu.

Conform noului proiect, valoarea investițiilor realizate cu sprijin european este de aproape 175 milioane Euro fără TVA , în prețuri actuale, proiectul având o valoare finanțabilă de circa 190 mil. Euro (valoare care include creșteri datorate inflației sau a prețurilor unitare), majoritatea sumei fiind destinată reabilitării si extinderii sistemelor de alimentare cu apă potabilă.

La nivelul ariei de operare din județele Sibiu și Brașov, 46 de localități din 24 de unități administrativ teritoriale vor beneficia de ample lucrări de extindere și modernizare a infrastructurii, ce vor aduce o creștere a calității vieții pentru aproximativ 290.000 de locuitori și vor crea noi baze ale dezvoltării economice și sociale în zonele de implementare.

Pentru municipiul Sibiu sunt prevăzute lucrări în valoare de 68,83 milioane de Euro din care vor fi asigurate extinderi și reabilitări de rețele apă potabilă și colectoare de canalizare, reabilitarea aducțiunilor din sursele Gura Râului și Sadu, îmbunătățirea  tratabilității Uzinei de apă ”Dumbrava”, modernizarea Laboratorului central de analize apă, precum și îmbunătățiri ale proceselor Stației de epurare Mohu, unde va fi extinsă treapta mecanică de reținere a deșeurilor și construită o instalație de uscare a nămolului tehnologic. Practic, este vorba de cea mai mare investiție în infrastructura de apă și canalizare a Sibiului, ce va genera o creștere a nivelului calitativ al serviciilor din municipiu și localitățile limitrofe.

 

 

La nivelul județului Sibiu, noul program investițional va permite alimentarea cu apă a zece noi localități (Miercurea Sibiului, Dobârca,  Apoldu de Sus, Roșia, Daia, Nou, Cașolț, Cisnădioara, Săcădate și Ruși), canalizarea din comuna Poplaca va deveni funcțională prin construirea unui colector de transport apă uzată până în Sibiu, iar în orașul Miercurea Sibiului vor fi construite rețele noi de apă potabilă și de canalizare precum și o stație de epurare ape uzate. Acestora li se adaugă construirea de noi aducțiuni – cele mai importante fiind Sibiu – Tilișca și Sibiu – Șura Mare – Slimnic – Ruși, reabilitarea de uzine de tratare și stații de epurare, a rezervoarelor de înmagazinare a apei potabile, a rețelelor de apă și canalizare, obiective ce vor asigura buna funcționare a întregii infrastructuri de gestionare a apei în localitățile unde activitatea este asigurată de către operatorul regional Apă Canal Sibiu SA.

Valoarea totală a lucrărilor pentru județul Sibiu este de 129,36 milioane de Euro.

În județul Brașov se are în vedere realizarea de rețele pentru apă potabilă în localitățile: Voila, Dridif, Ludișor, Voievodeni, Mândra, Toderița, Recea, Berivoi, Dejani și Gura Văii. Municipiul Făgăraș va beneficia de reabilitarea aducțiunii Pojorta, iar Stația de epurare va fi modernizată și adusă la standardele actuale vizând protecția mediului. De asemenea, vor fi construite și reabilitate rezervoare de înmagazinare apă potabilă, stații de pompare apă potabilă și apă uzată, stații de clorinare etc, toate pentru a asigura cadrul necesar unui serviciu continuu și de calitate.

Valoarea investițiilor pentru localitățile din județul Brașov, aflate în aria de operare a Apă Canal Sibiu SA, este de 44,66 milioane Euro.

Toate acestea sunt posibile și datorită implicării și susținerii oferite de autoritățile locale, județene și centrale, cărora li se cuvin mulțumiri pentru suportul și încrederea acordate.

Conștientă de importanța și necesitatea noului proiect investițional cu susținere europeană, estimat a fi derulat până la finele anului 2023, Apă Canal Sibiu SA mizează pe dorința de colaborare a tuturor părților implicate, dar și pe experiența îndelungată a companiei care, pe 25 noiembrie 2020, împlinește 126 de ani de activitate!

 

Apă Canal Sibiu SA accesează un nou proiect european, în valoare de aproape 175 milioane de Euro, pentru infrastructura de apă și canalizare.