CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

APĂ CANAL SIBIU S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 111, art.113 și art.117 din Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 din Actul constitutiv al Apă Canal Sibiu S.A., prevederile Hotărârii nr. 553/16.07.2020, privind adoptarea unor măsuri în domeniul societăților , în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare, precum și evoluția situatiei epidemiologice actuale, în data de 18.12.2020, ora 11.00 ,Consiliul de Administrație al Apă Canal Sibiu S.A. convoacă  :

  • Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ce va avea loc in temeiul art.15 (5) al Actului Constitutiv al Apa Canal Sibiu S.A.:

„Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenții sau prin orice mijloace electronice cum ar fi e-mail, sms, fax etc.”

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, se va adopta pe baza voturilor transmise până la 18.12.2020, ora 11.00, numărul total al voturilor comunicate va reprezenta echivalentul cvorumului întrunit, iar decizia se va lua conform majorității voturilor exprimate pentru urmatoarea,

Ordine de zi:

  1. Aprobarea numirii Auditorului finanicar, a termeniilor şi condiţiilor contractului încheiat cu Auditorul financiar;
  2. Diverse.

În situaţia în care Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Apă Canal Sibiu S.A nu va putea delibera şi vota în mod valabil, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Apă Canal Sibiu S.A  pentru ziua de 21.12.2020,  aceeași oră, cu aceeaşi ordine de zi și condiții de desfășurare.

Materialele informative privind ordinea de zi pot fi consultate la sediul societăţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon: 0269 218696, între orele 07-15.30.

CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR APĂ CANAL SIBIU S.A.