Apă Canal Sibiu S.A. a semnat miercuri, 26 iulie 2023, contractul pentru Lotul 1 al CL 17 – Staţii de epurare ape uzate menajere în Sălişte, parte din Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov, în perioada 2014 -2020”.

Lucrările de modernizare, cuprinse în acest contract, vor duce la extinderea staţiei de epurare a apelor uzate care deserveşte orașul Săliște și comuna Tilișca, pentru a răspunde mai bine la nevoile crescute ale localităţilor. Capacitatea noii stații va fi de peste 5.500 locuitori echivalenți.

Reabilitarea stației de epurare va viza atât epurarea mecanică, biologică și tratarea nămolului, cât şi introducerea unui sistem modern de automatizare și monitorizare a întregului proces. Acesta presupune îndepărtarea azotului și fosforului biologic, două substanțe care, în cantități mari, pot fi nocive pentru mediul înconjurător. Prin modernizare, se creşte şi se îmbunătăţeşte capacitatea staţiei de a elimina substanţe poluante cu grad ridicat de toxicitate, materii în suspensie şi substanţe care pot conduce la creşterea gradului de tulburare a apei rezultate sau la formarea de spumă.

De asemenea, în incinta stației se va amenaja un atelier mecanic și vor fi refăcute instalația de iluminat perimetral, împrejmuirea și amenajarea peisagistică.

Lucrările de reabilitare şi extindere vor fi realizate de către Asocierea Matei Construct, Construcţii Speciale S.R.L., Dimex 2000 Company S.R.L. şi UTB Envirotech Zrt/SA.

Valoarea contractului este de 13.339.024 lei fără TVA. Perioada de execuție a lucrărilor este de 30 de luni, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor/perioada de garanție, care este de 72 de luni, de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Brasov, în perioada 2014 -2020” are o valoare totală de peste 225 de milioare de euro, din care confinanţarea Uniunii Europene este de 79,9%. Proiectul de investiţii contribuie la protejarea şi conservarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor, ceea ce ar duce la o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii a 26 de Unităţi Administrativ Teritoriale, 19 din județul Sibiu și 7 din județul Brașov, parte din proiect.

 

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

 

Contact: Mihai Banciu | Șef Unitatea de Implementare a Proiectului

APĂ – CANAL Sibiu S.A. | Tel. 0269/229639 | Fax 0269/227457 | E-mail: piu@adslexpress.ro

 

Sălişte şi Tilişca vor beneficia de infrastructură modernizată pentru epurarea apelor uzate.