Apă Canal Sibiu S.A. a semnat astăzi, vineri, 9 iunie 2023, contractul pentru CL13 – Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare din localităţile Daia (comuna Roşia), Bungard şi Veştem (comuna Şelimbăr), Şura Mică, Ocna Sibiului, Vurpăr, Şura Mare, Slimnic, Ruşi, Avrig, Săcădate şi Racoviţa şi colector ape uzate Şelimbăr SEAU – Mohu, din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Brasov, în perioada 2014 -2020”.

Prin intermediul acestui contract, locuitorii din Avrig, Săcădate, Racoviţa, Daia Nouă, Veştem, Mohu, Şura Mică, Ocna Sibiului, Şura Mare, Slimnic şi Ruşi vor beneficia de reţele de distribuţie apă potabilă noi şi moderne.

Sistemul de canalizare va fi, de asemenea, modernizat şi extins, prin construcţia de reţele noi şi staţii de pompare apă uzată menajeră pentru a servi, în mod eficient, nevoile localităţilor Avrig, Ocna Sibiului, Vurpăr şi Slimnic. Se va extinde colectorul de transfer apă menajeră din localitatea Şelimbăr către staţia de epurare apă uzată de la Mohu, UAT Şelimbăr.

Lucrările de construcţie, pentru modernizarea infrastructurii din localităţile mai sus menţionate, vor fi realizate de către EUSKADI S.R.L.

Valoarea contractului este de 83.846.947,07 lei fără TVA. Perioada de execuție a lucrărilor este de 30 de luni, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor/perioada de garanție, care este de 36 de luni, de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Brasov, în perioada 2014 -2020” are o valoare totală de peste 225 de milioare de euro, din care confinanţarea Uniunii Europene este de 79,9%. Proiectul de investiţii contribuie la protejarea şi conservarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor, ceea ce ar duce la o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii a 26 de Unităţi Administrativ Teritoriale, 19 din județul Sibiu și 7 din județul Brașov, parte din proiect.

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

 

Contact: Mihai Banciu | Șef Unitatea de Implementare a Proiectului

APĂ – CANAL Sibiu S.A. | Tel. 0269/229639 | Fax 0269/227457 | E-mail: piu@adslexpress.ro

Se deschid noi şantiere de lucrări în judeţul Sibiu prin programul de modernizare a reţelelor de apă şi canalizare