Apă Canal Sibiu S.A. a semnat astăzi, luni, 12 iunie 2023, contractul pentru CL 12 – Extinderea rețelelor de alimentare cu apă şi canalizare din localitățile Miercurea Sibiului, Dobârca şi Apoldu de Sus, Săliște, Galeș, Vale, Mag şi Tilișca, din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Brasov, în perioada 2014 -2020”.

Prin investiţia realizată cu sprijinul fondurilor europene, locuitorii din UAT Miercurea Sibiului vor beneficia de reţea de alimentare cu apă și canalizare, nouă şi modernă. În Miercurea Sibiului, se vor construi peste 15 km de reţea de distribuţie apă potabilă şi peste 2 km de aducţiune, iar în Dobârca se va înfiinţa o reţea de aducţiune a apei de aproape 6 km, în timp ce, în Apoldu de Sus, reţeaua nouă de distribuţie a apei potabile va avea aproape 10 km. Noua canalizare din Miercurea Sibiului va avea peste 14 km şi va include 6 staţii de pompare apă uzată.

Lucrările de extindere şi modernizare, din cadrul acestui contract, includ şi UAT Sălişte şi UAT Tilișca. Spre exemplu, în Sălişte, peste 10 km de reţea de distribuţie se vor moderniza, inclusiv două staţii de pompare apă potabilă. În Galeş şi în Vale se vor construi reţele noi de distribuţie a apei, pe lângă reabilitarea a peste 2 km din reţeaua existentă în Galeş. Locuitorii din Mag vor beneficia de reţele noi de aducţiune şi de distribuţie a apei potabile, în timp ce aceia care locuiesc în Tilişca vor avea o reţea de distribuţie modernizată şi extinsă.

Canalizarea din Sălişte şi Galeş se va moderniza pe o lungime totală de aproape 7 km şi se va extinde, pe lângă construcţia unei necesare staţii de pompare apă uzată.

Lucrările de extindere şi de modernizare vor fi realizate de către Asocierea Pro Hart Group S.R.L. (lider), împreună cu Universal Business S.R.L. şi Total NSA S.R.L., în calitate de parteneri.

Valoarea contractului este de 83.483.856,72 lei fără TVA. Perioada de execuție a lucrărilor este de 30 de luni, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor/perioada de garanție, care este de 60 de luni, de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Brasov, în perioada 2014 -2020” are o valoare totală de peste 225 de milioare de euro, din care confinanţarea Uniunii Europene este de 79,9%. Proiectul de investiţii contribuie la protejarea şi conservarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor, ceea ce ar duce la o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii a 26 de Unităţi Administrativ Teritoriale, 19 din județul Sibiu și 7 din județul Brașov, parte din proiect.

 

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

 

Contact: Mihai Banciu | Șef Unitatea de Implementare a Proiectului

APĂ – CANAL Sibiu S.A. | Tel. 0269/229639 | Fax 0269/227457 | E-mail: piu@adslexpress.ro

Noi lucrări de modernizare sunt contractate în programul de investiţii derulat de Apă Canal Sibiu cu ajutorul fondurilor europene