Prezența apei la robinet este pentru sibieni, de mai bine de 125 de ani, ceva obișnuit, fiecare picătură de apă potabilă având în spatele ei eforturile a sute de oameni implicați într-o activitate care este neîntreruptă. Din mediul său natural, apa este captată și transportată prin conducte de aducțiune pentru ca mai apoi să fie filtrată și dezinfectată spre a deveni potabilă, adică sigură pentru consumul uman.
Timp de mai bine de 400 de ani, Sibiul a fost alimentat cu apă printr-un canal săpat, denumit Trinkbach. Apa era netratată, captată din râul Șteaza. Din anul 1894 a fost pus în funcțiune primul sistem modern de alimentare cu apă potabilă, sistem care dispunea de o uzină de apă și rețea de distribuție centralizată. Începând cu 1909 este captată apa izvoarelor din Păltiniș, pentru ca de la 1965, Cibinul să devină principala sursă pentru uzinele de apă ale Sibiului.
În prezent, Sibiul se bucură de siguranța oferită de două mari stații de potabilizare a apei, ”Dumbrava” și ”Sibiu Sud”, alimentate din sursele Gura Râului și Sadu, având capacități de tratare suficiente pentru consumul actual și cel previzionat al orașului Sibiu, cât și al numeroase localități din județul Sibiu.


Stația ”Dumbrava” tratează în fiecare secundă 600 de litri de apă provenită din Acumularea Gura Râului (capacitate ce poate crește până la 1.200 l/s) pe care-i furnizează atât în municipiul Sibiu, cât și în comunele limitrofe: Șelimbăr, Cristian și Șura Mare (inclusiv satele aparținătoare acestora) și, prin intermediul Aducțiunii ”Apa Secașelor”, în Șura Mică, Rusciori, Ocna Sibiului, Loamneș, Mândra, Alămor, Gusu, Bogatu Român, Presaca, Broșteni și Păuca. În viitorul apropiat, din această aducțiune vor fi alimentate noi localități: Dobârca, Ludoș, Sângătin, Apoldu de Jos, Apoldu de Sus și orașul Miercurea Sibiului.
Stația ”Sibiu Sud”, alimentată din sursa Sadu, poate trata până la 400 de litri pe secundă, asigurând apă de calitate locuitorilor din Cisnădie și Rășinari, urmând ca după realizarea de rețele de distribuție, să alimenteze și locuitorii Cisnădioarei.
Ce se întâmplă într-o uzină de apă ?
Apa captată din sursele deschise de apă nu este potabilă, conținând materii organice în suspensie (nisip, mâl, resturi vegetale), bacterii și agenți patogeni.
Apa brută este o materie primă pe care Apă Canal Sibiu S.A. o cumpără de la Administrația Națională Apele Române și, în funcție de încărcări, o tratează apelând la o serie de procese tehnice. Astfel, apa brută trece printr-o cameră de amestec, ajungând în bazinele de coagulare – floculare, unde sunt adunate în particule mai mari (flocoane) suspensiile din apa brută. Urmează decantarea acestor flocoane în bazine speciale, de unde sunt colectate sub forma de nămol. Etapa finala de purificare a apei se realizează prin filtrarea pe paturi de nisip cuarțos, apa ajungând la calitatea dorită, respectiv ”suspensii apropiate de zero”.
Pentru ca apa să devină potabilă este necesară și dezinfectarea acesteia, operațiune care se realizează de obicei prin utilizarea clorului gazos sau a unor substanțe care conțin clor. Pentru ca apa sa ajungă la uzinele de apă ea trebuie captată din râuri, izvoare, puțuri sau din lacuri de acumulare, ultima fiind soluția preponderentă pentru municipiul Sibiu. Odată captată, apa brută (materia primă) este condusă prin conducte, denumite aducțiuni, de mari dimensiuni și lungimi, înspre uzinele de apă unde este transformată în produsul finit, apa potabilă. Deoarece consumul nu este constant pe parcursul unei zile, având cel puțin două vârfuri de consum, apa potabilă este înmagazinată în rezervoare de mare capacitate care asigură alimentarea cu apă potabilă a consumatorilor pe toată perioada unei zile dar și pe tot parcursul anului, indiferent de fluctuațiile consumului.
Pentru ca apa potabilă să fie sănătoasă este necesar ca ea să aibă un PH neutru, respectiv în jurul valorii de 7. În acest scop sunt dozate substanțe pe bază de calcar, care cresc valoarea PH-ului apei potabile până la valorile standardizate prin prevederi legale.
Întreg procesul tehnologic de potabilizare al apei este monitorizat în sistem SCADA, numeroși senzori urmărind neîntrerupt principalii parametri calitativi și cantitativi ai apei. Supravegherea electronică este ”dublată” în Laboratorul de analize apă potabilă, unde au loc zilnic analize pentru determinarea parametrilor fizico-chimici și bacteriologici ai apei.
Aceste analize de laborator se fac și pentru apa din rețelele de distribuție, existând un program strict de monitorizare întocmit împreună cu Direcția de Sănătate Publică.
Pot fi uzinele de apă o problemă ?
Cele două mari uzine de apă ce deservesc populația Sibiului și a localităților limitrofe sunt conectate la surse stabile de apă, iar liniile de tratare sunt echipate corespunzător asigurării unui nivel optim al calității apei furnizate.
Odată cu extinderea ariei de operare prin preluarea de noi localități, Apă Canal Sibiu S.A. a primit spre operare uzine de apă cu tehnologie învechită, alimentate din surse ce nu asigură un aport calitativ și cantitativ suficient de apă atât pe timpul verii , când există mari probleme de calitate în perioada precipitațiilor abundente, sau insuficiența apei în perioadele secetoase, dar si pe timpul iernii când apele curgătoare îngheață. Odată cu dezghețul se produc torenți cu turbulență foarte mare sau poduri de gheață care influențează negativ funcționarea captărilor de apă brută. Acestea au fost preluate de la primăriile din aria de operare, în starea tehnică în care se regăseau la acel moment, cu linii de tratare depășite și personal ce a trebuit specializat.
Cele mai reprezentative exemple sunt Stațiile de potabilizare a apei din Avrig și Tilișca, alimentate din râuri de munte al căror debit se reduce dramatic pe timpul verii și chiar al iernilor secetoase, sau a căror apă devine un ”mâl lichid” la fiecare ploaie mai consistentă. Si nici exploatările forestiere făcute fără reguli de protejare a surselor de apă nu ajută în niciun fel, ba mai mult, au un efect similar cu cel al intemperiilor de mare intensitate!
Pentru a îmbunătăți procesul de tratare, în Stația Tilișca a fost achiziționată și pusă în funcțiune o instalație de dozare a coagulanților menită să accelereze procesul de decantare al apei, precum și instalații de monitorizare online a debitului, turbidității, clorului rezidual sau pentru realizarea dezinfecției apei potabile. Soluțiile adoptate reprezintă un progres față de ceea ce exista până la preluarea activității de către Apă Canal Sibiu S.A., dar nu reușesc să rezolve complet problema furnizării continue de apă potabilă, acest lucru fiind posibil doar prin realizarea unor investiții de amploare, care fac obiectul unui ambițios proiect ce-și propune să alimenteze cu apă potabilă localitățile Tilișca, Galeș și Săliște, direct din Uzina de apă ”Dumbrava” Sibiu, proiect ce va fi finanțat preponderent din fonduri europene. Valoarea lucrărilor este estimată la 5,8 milioane de Euro, sumă imensă în raport cu veniturile pe care le au administrațiile locale și care pot fi asigurate doar printr-un proiect accesat de operatorul regional Apă Canal Sibiu SA.


La Stația de tratare Avrig au fost reabilitate echipamentele mecanice și electrice, a fost dotat Laboratorul de analize apă potabilă și construită o linie menită să gestioneze nămolul rezultat în urma tratării și apa utilizată pentru spălarea filtrelor. Apă Canal Sibiu S.A. va continua lucrările de investiții ce presupun îmbunătățirea zonei de captare și liniei de tratare, reabilitarea de rezervoare și de aducțiuni, toate în scopul asigurării furnizării permanente a unei ape de calitate pentru locuitorii din Avrig, Bradu, Mârșa și Racovița.
Investițiile amintite sunt cuprinse în ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov”, finanțat prin POIM, estimat a fi realizat în următorii 4 ani.
Ca o concluzie la cele arătate, activitatea de tratare a apei este una ce implică responsabilități foarte mari pentru operatorul serviciilor de apă și canalizare, fiind un factor important în asigurarea nivelului de sănătate al populației, cât și o resursă vitală pentru diverse sectoare ale economiei.
Uzinele de apă sunt organisme vii, într-o permanentă evoluție, cu nevoi continue de investiții în modernizări și extinderi, misiunea societății Apă Canal Sibiu S.A. fiind de a găsi cele mai bune soluții în a asigura apă potabilă fiecărui abonat aflat în aria sa de operare !

Uzinele de apă ale Sibiului – organisme vii, pentru sănătatea oamenilor !